MASÁŽE - KOREKCE - TEJPOVÁNÍ

DOSÁHNĚTE NA VRCHOL SVÉHO FYZICKÉHO A PSYCHICKÉHO ZDRAVÍV loňském roce jsem si zpestřil život několika roličkami ve filmu a reklamě a to mě v souvislosti s problémy mých klientů a jejich dětí dovedlo jako pilot z filmu Landgerichtk malému zamyšlení. Každá role má svůj smysl a své vyjádření ve vnějším světě a v mnoha případech si lidé jednotlivé role (většinou neúmyslně) pletou a hrají v jiných představeních než by měli. Jako když se Belmondo připlete do Prodané nevěsty.

Začíná to vlastně už v dětství. Děti by měly plnit roli dítěte, které potřebuje bezpečí pevných hranic a možnost tyto hranice zkoumat a testovat a tím se učit. Potřebuje, aby se jeho rodiče vzájemně milovali a respektovali jako partneři, protože pak se do role partnerů, či jejich zachránců nebo kritiků nemusí stavět ono. Rodiče jsou průvodci a odborní poradci dětí na jejich cestě k dospělosti, ale pokud si někdo staví dítě do role partnera nebo kamaráda, tak si naplňuje vlastní potřeby bez ohledu na potřeby dítěte. Spletl si roli. Dítě to samozřejmě rádo udělá pro své rodiče, ale je to vlastně nevědomé zneužití dítěte. Hodně úzká vazba mezi 20160717_100258rodiči a dětmi může být až disfunkční pro to, aby se dítě rozvinulo v dospělosti ve své nové rodině.

Pokud si myslíme, že až budou šťastné naše děti, budeme šťastni i my, tak je to velký omyl. Aby mohly být děti šťastné, zdravé a spokojené, musí takoví být nejdříve jejich rodiče a jejich vzájemné vztahy. Nejsou šťastné děti nešťastných rodičů. Je známo, že příčiny většiny dětských onemocnění musíme hledat v jejich rodičích a vzájemných vztazích. A vzájemné partnerství mezi rodiči a dětmi nemůže z principu nikdy fungovat, stejně jako mezi učitelem a žákem. Partnerství je o rovnováze v dávání a braní. Rodič dává dítěti život a to mu dítě nikdy nemůže vrátit. Dítě má milovat své rodiče jako rodiče, stejně jako oni milují své rodiče. Děti mohou zajistit své rodiče ve stáří, v nemoci, materiálně, ale nemohou jim dát emoční naplnění, které se jim nedostalo zase od jejich rodičů.

Samozřejmě jsme všichni rovnocenné lidské bytosti na úrovni vesmíru, ale na jiných úrovních (škola, firma, rodina) je daná hierarchie. 20160831_101546Pokud se nerespektuje, nastávají problémy. Manželka, neustále řešící problémy své matky nebo své kamarádky to sice dělá z lásky k ní, ale pro svého manžela není emočně přítomná, není tou naplněnou ženou. V nové rodině by měl být na prvním místě partner a až potom rodič. Obdobně chlap svázaný od malička s maminkou v partnerství si bude těžce budovat rovnocenné partnerství s jinými ženami nebo lépe řečeno ony s ním. Vždy to budou ony, které by se měly starat o jeho potřeby a naplnění jako jeho maminka. A pokud to tak nebude, začne zlobit a ztěžovat si, porovnávat a kritizovat. Smutné na tom je, že je v tom nevinně, protože za to mohou jeho rodiče a jejich přístup, na který on z lásky k nim jako dítě přistoupil. Pokud si to dotyčný neuvědomí a nevystoupí z tohoto začarovaného kruhu, pokračuje to v další generaci obdobně.

Z20161208_111856ákladem všeho je dostatek sebelásky a sebeúcty, vědomí, že v každém okamžiku děláme vše, jak v tu chvíli nejlépe dovedeme. Nemusíme nikomu dokazovat, že jsme v každé roli nejlepší. Když si uvědomíme, že i ostatní se snaží o totéž, i když se nám to zrovna nelíbí, tak nemáme důvod hodnotit a kritizovat, případně zachraňovat ostatní, když o to nestojí a tím je utvrzovat v rolích obětí. Ušetřený čas pak můžeme věnovat rodině a rozvoji partnerství, aby se o to nemusely starat děti a mohly zůstat ve svém dětském světě.

Miroslav Wilczek

} //]]>