MASÁŽE - KOREKCE - TEJPOVÁNÍ

DOSÁHNĚTE NA VRCHOL SVÉHO FYZICKÉHO A PSYCHICKÉHO ZDRAVÍPro sportovce a jednostranně zatížená těla

Testování svalů a hlubinná korekce organismu

Testování svalové disbalance a symetrie zatížení kosterně svalového aparátu pomocí počítačového programu TH 2001 je vhodné zejména pro sportovce s jednostranným zatížením, ale i pro ostatní s problémy s páteří či klouby. Po testování následuje vyhodnocení stavu páteře na grafu, kde je zobrazeno přetížení jednotlivých částí těla – viz obrázky. Zároveň se zobrazí stav orgánových drah, jejich energetické přetížení nebo nedostatečný průchod energie. Po zjištění nerovnováhy se pomocí působení na neurovaskulární a neurolymfatické body uvolní svalové disbalance, začnou fungovat dosud málo zapojené svalové skupiny a uleví se přetíženým. Tím se kosterně svalový aparát dostane do symetrie a nepotřebuje vydávat další nadbytečnou energii na nutné korekce pohybu. Zvýší se výkonnost a lehkost pohybu, což lze prověřit kontrolním testem.

Hlubinná korekce organismu, jak se tato metoda nazývá, pomáhá velice efektivně a rychle odstranit bolest a vrátit plnou hybnost postiženým segmentům páteře. Ve většině případů se daří vrátit plnou hybnost již první korekcí. Je potřeba si však uvědomit, že uvolnění hybnosti neznamená úplné vyřešení daného problému a je samozřejmě nutné více terapií k úplnému a trvalejšímu efektu. Metoda však neřeší pouze akutní stavy, ale dokáže uvolnit i bloky a zatuhlé partie vzniklé dlouhodobou jednostrannou zátěží.

test1

 

Na horním obrázku je stav po prvním testování, kde je vidět zejména neúměrné přetížení pravé strany v oblasti krční a levé v oblasti páteře (člověk je tzv. do vrtule).
Po korekci (spodní obrázek) se obě strany srovnaly do ideálního stavu. Rovněž orgánové dráhy (svislé čáry) se energeticky srovnaly a zmizely z grafu.

test2
Další z výstupů testování ukáže červeně přetížená místa na těle.

test3
Testování i korekce se provádí na masérském lehátku.

Trocha teorie pro ty, které to zajímá více.

Metoda hlubinné korekce organismu nazývána rovněž akupresurní fyzioregenerační stimulace (AFS) je ve svém přístupu k pohybovému aparátu člověka zcela novým uceleným programem regenerace. To v praxi představuje koncepčně nový přístup k problematice odstraňování poruch pohybového aparátu, např. poúrazových stavů, svalových bloků a disbalancí, blokací páteře, omezení hybnosti kloubů, a řady dalších neuromuskulárních poruch. Tato metoda spojuje mnohaletou praxí ověřené fyzioregenerační postupy s možnostmi moderní techniky. Tím je umožněna rychlá a přesná diagnostika, která je následně určující pro reflexní stimulaci přesně stanoveným postupem, který je počítačem sestaven na základě diagnózy individuálně k aktuálnímu stavu klienta. Přesná diagnóza je rozhodujícím parametrem pro výsledný efekt. Svalový test, jehož výsledky zadává terapeut do počítače, je schopen spolehlivě zmapovat disharmonie jednotlivých svalů, a následně speciální program vyhodnotí z těchto údajů, kde jsou příčiny jednotlivých disbalancí. Počítač pak sestaví postup korekce, který je vždy zaměřen na individuální stav v reálném čase. Tento postup umožňuje cílenou terapii, a to navíc s možností zpětné kontroly, jak okamžitě po terapii, tak postupně po celou dobu terapie.

Metoda hlubinné korekce dokáže „vyladit“ pohybový aparát svým komplexním působením terapií, při které terapeut postupně odstraňuje uzlové bloky svalstva, svalových úponů, a tím harmonizuje svalové řetězce, čímž zdravé svaly následně autoreflexí posílí svaly dysfunkční. Působením na akupresurní neurovaskulární a neurolymfatické body se příznivě stimuluje neurologicko reflexní efekt a lymfatické řečiště, což výrazně umocňuje konečný výsledek.

Hlubinná korekce organismu je určena nejen k regeneraci, ale i k prevenci. Své uplatnění proto nachází nejen v široké škále diagnóz, ale i u lidí s fyzickou zátěží nebo jednostranným zatížením např. u sedavých zaměstnání, zubařů, kadeřnic, řidičů atd. Významnou úlohu přináší tato metoda také do sportu. Pravidelnou terapií lze zvýšit výkonnost, předejít svalovým úrazům nebo sportovce velice rychle vrátit do aktivního stavu po úrazech nebo přetížení.

Po terapiích dochází kromě úlevy v bolestech i k celkovému zvýšení kondice organismu, rozšíření celkové hybnosti a zlepšení psychiky.

Zásadní je přístup k jednotlivým návštěvám klienta. Při každé návštěvě se provádí aktuální diagnostika, což umožňuje vždy přesně cílenou terapii, ale také přesný přehled stavu klienta při jednotlivých návštěvách a možnost kdykoli porovnat jednotlivé grafy. Tato možnost zajišťuje dokonalý přehled o vývoji zdravotního stavu jak pro terapeuta, tak pro klienta.

Poúrazové stavy

Při pohybových dysfunkcích následkem úrazu je hlubinná korekce vhodným doplňkem rehabilitace. Terapie několikanásobně urychlí regeneraci svalů do původního stavu. Klasická rehabilitace rozhýbává nefunkční sval zjednodušeně řečeno tím, že pomáhá pomocnou silou nefunkčnímu svalu vykonávat jeho práci, dokud svoji funkci nezvládá sám. Příčinu dysfunkce pohybu chápe medicína jako blokaci svalu např. dlouhodobou nečinností, tudíž ochablost, nebo svalový šok způsobený např. nárazem. To je samozřejmě pravda, ale je potřeba hledat další aspekty. Jeden ze zásadních je porucha právě díky svalovému šoku na neurolymfatických a energetických drahách. Metodou hlubinné korekce se dají svým systémem diagnostiky tyto poruchy analyzovat a také postupně eliminovat. Odstraněním bloků na výše zmíněných drahách se oslabený sval zapojí do svalového řetězce a autoreflexí velice rychle regeneruje do normálního stavu.

Přetížení svalů

Při náhlé a nezvyklé zátěži, případně při extrémním výkonu dochází většinou k namožení svalu nebo svalových skupin, což se následně projevuje např. bolestmi, křečí, omezením pohybu, někdy i otokem. Riziko těchto důsledků zvyšuje nerozhýbání se a nerozcvičení se před výkonem a absencí strečinku k vyrovnání a uklidnění svalů po výkonu. Výsledkem je svalová křeč a paralelně bloky na neuromuskulárnich drahách. Tento stav lze diagnostikou přesně analyzovat a následně program vytvoří postup efektivního odstranění vzniklých dysfunkcí. Pokud je důsledkem namožení i otok, napomáhá terapie k rychlejší regeneraci do původního stavu stimulací lymfatických cest.

Doladění před sportovním výkonem

Pro sportovce je terapie vhodná v několika rovinách:

 1. efektivní odstranění svalových křečí a disbalancí
 2. účinná prevence proti svalovým úrazům – vyladěním svalových řetězců a odstraněním
  drobných bloků nebo přetížení, vzniklých např. při tréninku, se výrazně snižuje
  riziko natržení šlach a svalových úponů při plném výkonu
 3. harmonizací svalových řetězců dochází ve většině případů ke zvýšení celkové kondice
  a zlepšení hodnot maximálních výkonů
 4. sportovec, trenér i masér mají díky přesné analýze svalového aparátu transparentní
  informace o momentálním stavu a mohou lépe zvážit nasazení, taktiku nebo naopak
  rizika

Výrazné snížení rizika svalových zranění

Pojem natržený sval je spíše lidový výraz. V praxi se většinou jedná o natrženou šlachu nebo svalový úpon, k čemuž dochází především při plném nebo extrémním výkonu. Toto riziko jde výrazně omezit harmonizací svalových řetězců pomocí této metody. Svalový úraz nastává ve valné většině až při opakovaném přetížení, nebo při disharmonii svalů. Uvedu příklad. Fotbalista dopoledne posiluje na posilovacím stroji. Namůže si mírně sval na ruce nebo na zádech. Tento sval je vždy součástí určitého svalového řetězce, takže následně určitá křeč nebo disbalance jednoho svalu vyvolá reakci na vytvoření určité protiváhy. Tím vznikne napětí určitého svalu zajišťujícího tuto protiváhu např. na noze. Tím je tento sval v zátěži cca 15%. Odpoledne fotbalista nastoupí do utkání a zatíží svalový aparát výkonem 100%. V jistém svalu nastává součet 100% + 15% = problém. Včasnou diagnostikou a odstraněním příčiny dysfunkce lze těmto problémům předejít.

Pooperační stavy

V těchto případech není účelem zasahovat do podstaty operace, cílem je rychlá regenerace oslabeného pohybového aparátu v důsledku znehybnění nebo dlouhodobé nečinnosti a posílení celkové kondice organismu komplexní regenerací.

Bolestivé stavy páteře

Problémy s páteří jsou nejrozšířenější skupinou problémů pohybového aparátu. Snad každého dospělého člověka postihl nějaký blok většinou buď krční nebo bederní páteře
(houser). Hlubinná korekce pomáhá velice efektivně rychle odstranit bolest a vrátit plnou hybnost postiženým segmentům páteře. V naprosté většině případů se daří vrátit plnou hybnost již první korekcí. Je potřeba si však uvědomit, že uvolnění hybnosti neznamená úplné vyřešení daného problému a je samozřejmě nutné více terapií k úplnému a trvalejšímu fyzioregeneračnímu efektu. Metoda však neřeší pouze akutní stavy, ale dokáže uvolnit i bloky a zatuhlé partie vzniklé dlouhodobou jednostrannou zátěží. To je problém např. masérů, kadeřnic, zubařů a x dalších profesí vykonávaných v nepřirozené, strnulé, nebo jinak náročné póze.

Alarmující je v naší praxi fakt, že časté problémy s páteří nalézáme u dětí. Velice častý je pohled dospělých, že v tak nízkém věku je nemohou bolet záda. Přitom následky přehlížení někdy i drobných problémů jsou dost výrazné (kulatá záda, vystouplé lopatky, skolióza, špičky nohou vytočené dovnitř atd.) Problém dětí je, že mají proti dřívějším generacím méně pohybu a omezenější škálu. U televize a u počítače se úspěšně deformují a pokud sportují, zatěžují většinou jen určité svalové partie. Často pak vznikne drobný blok, který pokud se neřeší, vyvolává v kombinaci s růstem dítěte disharmonie správného držení těla. Pomocí AFS lze ve značné míře omezit výše popsané problémy včasnou diagnostikou svalových dysfunkcí a následnou harmonizací odstranit řadu příčin nesprávného vývoje kosterního systému.

Skolióza páteře

Příčin vzniku skoliózy páteře je celá řada. Proto analýza tohoto stavu je u každého individuální. Netvrdíme, že AFS dokáže odstranit skoliózu, máme však praktické výsledky ve výrazném zlepšení držení těla a zvětšení hybnosti páteře při této diagnóze. Jednoznačně je AFS účinná při prevenci a počátečních stavech.

Fyzioregenerace v našem pojetí je celkový přístup ke zdraví člověka s důrazem na prevenci a na vnímání člověka jako nedělitelného celku. Již klasik definoval neměnný fakt že „vše souvisí se vším“. Proto např. dysfunkci kolena nelze brát vždy jako problém výhradně kolena. Ke kolenu se váže řada svalových řetězců, kloubní spojení je složitý mechanismus a systém prokrvení a inervace je také součástí většího komplexu. Proto mnohé projevy problému mají svoji primární příčinu na jiném místě, než kde cítíme důsledek. Je proto důležité přistupovat ke každému zdravotnímu problému komplexně. V praxi to znamená, že se snažíme společně s klientem odhalit širší souvislosti a příčiny jeho zdravotních problémů a pak společně postupovat k účinnému odstranění nejenom důsledků, ale i příčin.

Komentáře nejsou povoleny.